Hoofdredacteur | 04 oktober 2017 |  <   > |
TAGS: Nieuws |

Belangrijk laatste nieuws van X-fi show

Op de redactie lazen we op de facebookpagina van de X-fi show het volgende:

Wij hebben een prachtige editie van de XFI premium audioshow achter de rug. Wij komen daar snel op terug.

Helaas zijn er dit keer echter 2 diefstallen geweest. Een van deze diefstallen is op video vastgelegd.

Iedereen die weet wie deze persoon is, willen wij verzoeken per mail contact op te nemen met de XFI show organisatie. 

Mocht de persoon in kwestie zichzelf herkennen dan verzoeken wij u om de gestolen goederen terug te sturen aan de XFI show organisatie, zodat deze kan worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Indien wij onvoldoende aanknopingspunten hebben binnen 7 dagen dan zal de rechtmatige eigenaar aangifte doen bij de politie.

Alle informatie zal uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Hier de video : https://www.facebook.com/xfishow/videos/1652991681440696/

Emailadres X-fi: x-fi@xs4all.nl