Gastauteur Toine Dingemans | 13 april 2012 |  <   > |
TAGS: Recensies |

Akoestiek in de Woonomgeving-deel 2

In een reeks van drie artikelen wordt er ingegaan op akoestiek in de woonomgeving door Toine Dingemans van de firma SoundScapeS. Dit is het tweede artkel.

Akoestiek is Kostbaar

Het tweede denkbeeld dat hardnekkig de ronde doet ten aanzien van akoestiek is dat het kostbaar is. Vanzelfsprekend stellen klanten die vraag ook regelmatig. De kosten hangen natuurlijk altijd deels af van de grootte van de te behandelen ruimte, en daarnaast ook van de intensiteit van het akoestisch probleem. Toch is dat slechts een deel van de gehele waarheid.

Degenen die u, de lezer, vertellen dat akoestiek een flink kostenplaatje met zich mee kan brengen, hebben per definitie zeker geen ongelijk. Maar degenen die u vertellen dat dit reuze mee kan vallen hebben ook gelijk! De paradox is simpel te verklaren: er bestaan kostbare designoplossingen en er bestaan veel goedkopere oplossingen om akoestische problemen te lijf te gaan. Er bestaan ook nòg goedkopere zelfbouwoplossingen, voor het geval u zelf handig is en de handen uit de mouwen kunt en wilt steken. 

Bij akoestische producten is het namelijk zo dat de prijs ervan geen relatie hoeft te hebben met de akoestische uitwerking! Een duur product absorbeert niet meer of beter dan een goedkoop product, dat is eigenlijk de kern van de zaak. Dat wil in de praktijk bijvoorbeeld zeggen dat een relatief goedkoop systeemplafond vanuit akoestisch oogpunt bezien even krachtig en effectief kan uitwerken als een relatief kostbaar akoestisch spuitplafond. Daarbij vergelijken we een vierkante meterprijs van 30 euro voor een systeemplafond dat op 20cm afhanghoogte is aangebracht versus 200 euro voor het spuitplafond, eveneens met een ondergrond die over laagabsorberende eigenschappen beschikt. Het is niet ondenkbaar dat het veel duurdere spuitplafond minder absorptie in het lagetonengebied oplevert dan het verlaagd opgehangen systeemplafond!

 

De prijs heeft dus niet altijd direct een relatie met het akoestische rendement, maar wel met de visuele en optische eigenschappen van de maatregelen. Sommigen wensen een visueel neutrale of fraaie oplossing en zijn bereid om daarvoor eenmalig te investeren. Net zoals ze eerder al investeerden in de aanschaf van hun geluidsapparatuur. Anderen leggen de optische lat minder hoog en kunnen prima leven met een fraai, maar veel goedkoper systeemplafond, in verdekt verband afgehangen. Een derde groep, die overigens behoorlijk groot is, heeft de creativiteit en de verbeeldingskracht om de benodigde oplossingen op eigen wijze te integreren in het interieur.

De akoestische problematiek zelf is ook bepalend voor het kostenplaatje. Wanneer het vooral gaat om akoestische problemen in het spraakgebied (woonakoestiek) en niet zozeer in het lagetonengebied, omdat optimale muziekweergave verder niet aan de orde is bijvoorbeeld, kan meestal volstaan worden met een minder uitgebreid pakket akoestische maatregelen. Het zogenaamde 'bass-management' is alleen van belang indien de ruimte ook voor muziekweergave tot in de laagste regionen van het basgebied dient te worden geoptimaliseerd, terwijl dit voor optimalisatie van normale woonakoestiek in het geheel niet relevant is. Dit bass-management bestaat soms uit aanvullende maatregelen die wel effectief zijn, maar ook een kostenplaatje met zich meebrengen dat bij optimalisatie van het spraakgebied niet aan de orde 

Ook hier kan creativiteit, in combinatie met praktische haalbaarheid, veel goeds betekenen en maken dat een voldoende verlaagd opgehangen systeemplafond (10-20cm holle ruimte achter de plaat) als 'bijwerking' krachtige laagabsorptie met zich meebrengt. Daarvan valt 'gratis' te profiteren, indien plafondverlaging in de praktijk geen probleem zou zijn. Diezelfde systeemplaat levert namelijk geen of weinig bruikbare laagabsorptie, indien deze vlak onder het bestaande plafond zou moeten worden afgehangen. Onafhankelijk van die holle ruimte levert deze zelfde plaat echter identieke absorptie in het spraakgebied. Een verlaagd systeemplafond kan in de praktijk dus de aanschaf van aanvullende basstraps overbodig maken en dat scheelt behoorlijk in de kosten.

Akoestiek kan inderdaad best kostbaar zijn, maar dat hoeft niet altijd. En goedkoop hoeft niet direct tot gevolg te hebben dat het dan ook meteen wel lelijk zal zijn. Zoals alles wat erg mooi is een prijs heeft die losstaat van de materiaalkosten zelf, zo geldt dat tot op zekere hoogte ook met akoestische hulpmiddelen. Design-absorptiepanelen kosten soms tienmaal zoveel als zelfbouw absorptiepanelen. Ze zijn misschien heel mooi, maar iemand die handig is met hout en stoffering kan even mooie dingen maken voor een fractie van de kosten.

De volgende keer zullen we het hebben over het derde denkbeeld "Akoestiek is Zaligmakend voor de Klank".

Hier vindt U het eerste deel van Akoestiek in de woonomgeving : deel 1

Hier vindt u het derde deel van Akoestiek in de woonomgeving : deel 3

Informatie : http://www.puresound.be/bedrijven/soundscapes/ SoundScapeS (Thuis in akoestiek thuis)