Tekst & Foto`s: Onno Kiviet / Gerald Ruiter | 19 november 2015 |  <   > |
TAGS: Recensies |

Aktyna ARIS Evo2 en DynARIS recensie

In 2001 verschenen de eerste Aktyna ARIS Evo1 ontkoppelings voeten van Panayotis Gioulos op de hifimarkt en in 2007 werd deze opgevolgd door de ARIS Evo2 ontkoppelings voeten. Inmiddels is er een derde product bijgekomen en dat is de Aktyna DynARIS. De Evo2 en de DynARIS ontkoppelings voeten zijn de afgelopen maanden uitvoerig getest en beluisterd. Het resultaat ervan kunt u nu hier lezen.

De technologie en principe van ARIS 

De technologie ARIS (Anti Resonantie Interface System) is gebaseerd op het principe van mechanische en thermische omzetting en het opheffen van multi-axiale krachten. De hoogwaardige ontkoppeling voeten zijn gemaakt uit 7 verschillende onderdelen geanodiseerd gefreesd aluminium en cyrogeen behandeld. De voet bestaat uit één geheel met daarbinnen de techniek. 


(binnenzijde systeem ARIS)

De kern van het systeem zijn twee pieken die met elkaar in contact staan en ingebed zijn in een halfstijve gel/polymeer. Het zorgt ervoor dat de trillingsenergie afkomstig van het apparaat of luidspreker wordt omgezet in thermische energie oftewel warmte.

Akiko Audio 

De Nederlandse/Vlaamse importeur Akiko Audio heeft 2 setjes Aktyna ARIS Evo2 en 2 setjes Aktyna DynARIS beschikbaar gesteld voor deze test. Voor deze test is een langere periode uitgetrokken dan normaal gebruikelijk is. Dat heeft soms wat extra geduld gevraagd van de importeur. Onze dank daarvoor.


(Aktyna ARIS Evo2 en Aktyna DynARIS)

Het Testen

Het testen van bepaalde hifi accessoires is niet van: "dat doe je even tussen de bedrijven of  in een verloren uurtje". Er is een periode van vele maanden uitgetrokken om deze test te kunnen doen, waarbij sommige testen een aantal keer zijn herhaald. Dit om te controleren wat er eerder gehoord werd en of er een standaardisatie in te herkennen was. 

De consument zal moeten bepalen of het wel of niet inpasbaar is in zijn of haar hifi set door het zelf te beluisteren met en zonder de voetjes. Het effect zal direct hoorbaar zijn.

Bij het testen van dit soort hifi accessoires  wordt er iets meer gevraagd van de recensent dan alleen maar het invoegen van het geteste accessoire in de bestaande set. We gaan bij Puresound veel verder dan dat. 

De Procedure

De procedure van zulke tests is hier altijd hetzelfde. We gaan terug naar de basis, wat neerkomt op dat alle accessoires onder en op de apparatuur (cones, ebbenhouten blokjes, isolators, stabilisatoren, zandzakjes e.d.) worden verwijderd. Alle apparatuur staan dan met hun oorspronkelijke voetjes in het hifi-rack. Dan wordt er geluisterd en dat wordt als startpunt genomen. Dat noemen we voor het gemak 'De Basis'.  Vanuit dit startpunt is de test gestart. Alle denkbare combinaties zijn gemaakt en beluisterd. De (luister)bevindingen van de verschillende combinaties staan hier apart van elkaar vermeld. Hierna zijn de accessoires nog op ronde gegaan bij de 'vrienden van Puresound', dit zijn vrienden van ondergetekende. Onder deze vrienden zitten ook sceptici en personen die afwijzend staan tegenover dit soort van hifi-accessoires. De luisterbevindingen van de 'vrienden van Puresound' zijn ook verwerkt in de recensie.

Basisset

De volgende apparatuur is gebruikt: VTL TL 2.5 (buis)voorversterker, Arcam FMJ CD-17 CD speler, Audio Analogue Donizetti eindversterker en Master Concept Three luidsprekers.

Test muziek

Dit keer hebben we gebruik gemaakt van slechts vier muziekstukken omdat er zoveel variabele verschillende opstellingen waren. 

De gebruikte muziekstukken zijn :

1- Saint-Saëns - Dance Macabre (CD Arabesque- Crystal Cable)

2- Illinois Jacguet- Harlem Nocturne  (CD Groove into Bits vol 2 - STS 6111132- STS Digital)

3- Alan Taylor- Beat Hotel (CD Closer to the music - nr ... - Stockfish Records) 

4- Joe Bonamassa- Different Shades of Blue (CD Different Shades of Blue)

'De Basis'

De basisset is de begin opstelling van deze test. Over het algemeen kan je zeggen dat er sprake is van een goed stereobeeld. Er is een lichte nadruk in het midlaag aanwezig. Het 3D geluidsbeeld (soundstage) is uitlopend in een punt naar achteren en redelijk diep en links en rechts net buiten de luidsprekers. De artiesten staan dicht op elkaar afgebeeld. Stemmen klinken dun en hebben weinig body. Het geluidsbeeld is enigszins versluierd met weinig microdetail en dynamiek.

Nu we 'De Basis' hebben gaan we een stap verder.

Opstelling 2 'De Basis met 1 setje ARIS Evo2'

Nu gaan we één voor één  klankmatig uitzoeken wat telkens 1 setje ARIS Evo2 afzonderlijk doet onder elk apparaat. Ook nu schrijven we weer de luisterbevindingen op. 

VTL TL 2.5 (buis)versterker

 

Duidelijk is dat de VTL voorversterker het meest gebaat is met de ARIS Evo2, want hierbij is de positieve verandering het grootst. Klankmatig wordt het totale geluidsbeeld opener en de lichte nadruk in het midlaag is verdwenen. Het midden en hoog is vloeiender en klinkt helderder, zonder scherpte. Het geluid is vloeiender en ritmischer geworden. Stemmen hebben meer body gekregen en er is meer samenspel. De muziek heeft meer energie en natuurlijke grondtoon ten opzichte van de 'basis'. Het is dynamischer. Microdetail is beter waarneembaar en de microdynamiek is sterk verbeterd. Ook de soundstage is groter geworden in zowel breedte, hoogte en diepte. 

Arcam FMJ CD-17 CD speler

Arcam heeft altijd veel aandacht voor het chassis van hun apparatuur. Zo is het chassis voorzien van een gedempte Sound Dead Steel (SDS) constructie wat uit een sandwich van twee stalen lagen en een tussenlaag van rubber bestaat. De eigen rubberen voeten maken daar ook onderdeel van uit. Verder heeft Arcam veel aandacht besteed aan het verminderen van radio frequenties (RF) en elektromagnetische interferentie (EMI) door middel van "Mask of Silence" technologie. "Mask of Silence" is in feite een overkoepelende benaming voor zowel RF als EMI vermindering door middel van de Stealth Mat en kleine RF-schildjes op specifieke plekken. Verder doet Arcam meer, zoals buffer-elco`s die gedempt worden met rubber en er zijn specifieke componenten met lijm of kit bevestigd, zoals de kristallen van de digitale klokken.

De luisterbevindingen zijn niet positief. De ARIS Evo2 voetjes onder de Arcam FMJ CD-17 CD speler geven een dunnere laagweergave en minder betrokkenheid dan zonder de ARIS Evo2 voetjes. Minder prettig is de ervaring. Het 3D geluidsbeeld/soundstage geeft minder inkijk en de artiesten staan dichterbij elkaar. De microdetail/dynamiek is verbeterd, maar niet zo uitgesproken zoals bij de VTL voorversterker. Kortom, we geven de voorkeur om zonder de ARIS Evo2 voetjes te luisteren.

Unaniem zijn we het erover eens dat de CD-speler zonder ARIS Evo2 voetjes toch nét iets meer muziek maakt en er meer betrokkenheid is. Dat luisterbevindingen niet positief zijn met de ARIS Evo2 voetjes is voor ons wel te verklaren: de verklaring die wij eraan geven is dat Arcam's SDS constructie hier zijn werk doet en de eigen rubberen voeten daaraan bijdragen.

Audio Analogue Donizetti eindversterker

 

Ook de Audio Analogue Donizetti eindversterker heeft rubberen voetjes, echter zijn deze kleiner en harder dan de Arcam voetjes. De ARIS Evo2 voetjes hebben hier wel degelijk een positief effect. Het laag werd homogener en vooral strakker met de Aktyna ARIS Evo2 voetjes eronder dan zonder deze voetjes. Zo is ook  de balans van het hoog, mid en bass verbeterd. Het is meer een samenhang geworden waarbij ook de microdetail en dynamiek sterk is toegenomen. 

In het algemeen kunnen we zeggen dat de ARIS Evo2 voetjes veel goed doen. Bij de VTL voorversterker was het effect het grootst en het beste waar te nemen wat de voetjes precies doen.  Algemene steekwoorden zijn: dynamischer, ritmischer, betere homogener laagweergave, natuurlijker klank, meer grondtoon, betere inkijk in soundstage, toename soundstage in diepte, breedte en hoogte, microdetail en microdynamiek sterk verbeterd. Alleen bij de Arcam CD speler pakte het niet goed uit. De uitleg hierover is hierboven gegeven.  

Opstelling 3 'De Basis met 2 setjes ARIS Evo 2 voetjes'

Nu gaan we uitzoeken hoe het klinkt met 2 setjes ARIS Evo 2 voetjes onder de apparatuur. Er zijn wederom 3 mogelijkheden. Dus voorversterker/CD speler, CD speler/eindversterker en voorversterker/eindversterker

Voorversterker/CD speler

De vorige test met de ARIS Evo2 voetjes enkel onder de Arcam CD speler pakte niet goed uit, zo werd er gemeld. Vervolgens is er lang naar geluisterd met de voetjes onder zowel de CD speler als de voorsterker. Er zijn zeker pluspunten te benoemen, zoals wederom verbeterde dynamiek, microdetail/dynamiek, vergroting van de soundstage, afbakening van de soundstage die scherper is geworden. Maar er zijn ook minpunten. De (mid)laag weergave is slanker, er is minder luchtigheid rond de instrumenten. Een opmerking is gemaakt over een (te) steriele geluidsweergave en dit maakt de beleving minder en minder betrokken.

Unaniem zijn we het erover eens dat de Arcam beter af is zonder de Aktyna ARIS Evo 2 voetjes. Met de originele voetjes is het geluidsbeeld levendiger en er is meer betrokkenheid. Klankkleur is natuurlijker en aangenamer. Ook nu weer is het terug te voeren op Arcam eigen SDS (Sound Dead Steel) constructie.

CD speler/Eindversterker

Eigenlijk is dit de minst mooie combinatie met de ARIS Evo2 voetjes onder de eindversterker en CD speler. Ook hier hebben we dezelfde waarnemingen als bij de voorversterker/CD speler combi. Met enkel de Evo2 voetjes onder de eindversterker en de Arcam CD speler op de eigen voetjes geeft ook dit nu weer het beste resultaat. 

Voorversterker/Eindversterker

Ook hier zijn weer duidelijke veranderingen waargenomen. Dit is echt verslavend! Wat een prachtige combinatie is dit. De muziek begint te stromen en  wordt echt naar een hoger plan getild. Het is nog vloeiender geworden ten opzichte van 1 setje ARIS Evo2 voetjes. Er is meer synergie, meer micro en macro dynamiek, toename van snelheid en micro-detail, een natuurlijker grondtoon, en toename in soundstage in zowel hoogte, breedte maar vooral diepte. Ook de punt naar achteren is breder. De randen van de soundstage zijn beter zichtbaar. Er is duidelijk meer betrokkenheid bij de muziek. 

Dit is duidelijk de beste opstelling in deze configuratie.

Tot zover de verschillende opstellingen met de  2 setjes Evo2 voetjes.

Opstelling 3a  'De Basis met de DynARIS voetjes deel 1'

We gaan het nog ingewikkelder maken. Nu is het de beurt aan de DynARIS voetjes. Deze DynARIS voetjes zijn oorspronkelijk bedoeld voor onder de luidspreker, maar men zegt dat ze ook onder de apparatuur kunnen worden geplaatst. We testen weer één setje DynARIS onder één apparaat en  beginnen met de voorversterker. Omdat met de ARIS Evo2 voetjes het effect ervan het grootst was onder de VTL voorversterker verwachten we dat nu ook, maar dat loopt uit op een regelrechte teleurstelling. Hetzelfde teleurstellende effect is er ook bij de CD speler. Er wordt besloten om maar niet verder te testen met de DynARIS onder de apparatuur. We laten deze opstelling en test verder achterwege. Onze conclusie is dat de DynARIS niet is ontworpen voor onder apparatuur.

Opstelling 3b 'De Basis met de DynARIS voetjes deel 2'

We gaan weer verder met de volgende opstelling, namelijk de 'De Basis' en met de DynARIS voetjes onder de stands van de Master Three luidsprekers. De ARIS EVO2 voetjes doen nu niet mee in deze opstelling. Omdat we in de set luisteren met een monitor luidspreker en deze op een stand staat wordt er besloten om de Aktyna voeten onder de stand te plaatsen. De vloer is gewapend beton en bedekt met tapijt. Normaliter staan de Master Three monitoren en haar stands rechtstreeks gekoppeld op de vloer, dit terzijde.

We kunnen nu goed het effect horen van wat de DynARIS voetjes doen. De luisterindruk is dat er meer warmte is te horen in het geluidsbeeld. Er is een wat zoet romantisch geluid en dit is zeker niet onprettig op het eerste gehoor. Een ‘Gepolijste sound in een warm bad’ zei een luisteraar van de ‘Puresound vrienden’. De soundstage geeft meer diepte en breedte en verdwijnt tegelijkertijd naar meer achteren. De afstand tussen luisteraar en soundstage is weer groter geworden. Niet erg, maar wel waarneembaar. Nota bene, bij de ARIS Evo2 voetjes komt de soundstage meer naar voren te staan. We missen ook wel wat snelheid en energie, wat in de andere opstellingen met alleen de ARIS Evo2 voetjes eronder juist zo lekker is.  

Eindopstelling 4: 'De Basis met ARIS Evo2 en DynARIS voetjes'

Als we alle Aktyna accessoires hebben toegevoegd, in dit geval 2 setjes ARIS Evo2, onderverdeeld onder de VTL voorversterker en de Audio Analogue Donizetti eindversterker en 2 setjes DynARIS onder de stands van de Master Three luidsprekers wordt er wederom geluisterd. De Arcam CD speler staat dan wel op de eigen voetjes.

Direct valt op dat de twee verschillende voetjes een aanvulling op elkaar zijn, want alle positieve individuele eigenschappen vallen in elkaar. Er valt een positieve, duidelijke verschuiving in de algehele tonale balans en timbre waar te nemen. Houten instrumenten klinken meer als hout. Stemmen hebben meer body en klinken levensechter. Er is meer verfijning en definitie in de hoogste en lage tonen.  De macro en micro dynamiek in de gehele audio bandbreedte nemen toe. De soundstage is groter dan als bij de 'De Basis' en veel beter gedefinieerd. De randen van de soundstage zijn beter te zien en artiesten en instrumenten hebben meer hun eigen ruimte. Er is ook een toename van lucht rond de instrumenten, evenals transparantie en resolutie. Het is goed hoorbaar bij houten instrumenten en het geheel klinkt bloemrijker.

Als allerlaatste dan 

Dan gaan de accessoires, als er nog genoeg tijd is, nog een rondje onder de 'vrienden van Puresound', dit zijn vrienden van ondergetekende. Onder deze vrienden zitten ook sceptici en die afwijzend staan tegenover dit soort van hifi-accessoires. De luisterbevindingen van de 'vrienden van Puresound' zijn verwerkt in de recensie.

Resumé 

Om het voor de lezer wat overzichtelijk te houden volgt hier nog een kleine opsomming plaatst van de diversen opstellingen.

De Basis: Dit was de uitgangssituatie. Er is een goed stereobeeld met lichte nadruk in het midlaag. Soundstage is uitlopend in een punt naar achteren met redelijke diepte. Artiesten zitten redelijk dicht op elkaar. Stemmen klinken dun. Er is een enigszins versluierend geluidsbeeld met weinig microdetail en dynamiek. 

De Basis met 1 setje ARIS Evo2 voetjes: De voorkeur gaat uit naar de VTL voorversterker. Hier is het effect van de voetjes het grootst. Bij de Arcam CD speler is er een tegenovergesteld effect en zijn de eigen rubberen voetjes, die onderdeel zijn van Arcam SDS constructie, in hun voordeel. Het 'waarom' is uitgelegd. De eindversterker met de Evo2 voetjes is een verbetering t.o.v. de eigen rubberen voetjes. Er is meer samenhang en microdetail en macrodynamiek nemen toe.

De Basis met 2 setjes ARIS Evo2 voetjes: Onder de voor en eindversterker geeft dit het beste resultaat. Er is meer betrokkenheid en het laat de muziek meer stromen. Het is vloeiender. Macro en microdynamiek  nemen toe. Er is meer microdetail te horen. De soundstage is groter en de randen ervan zijn beter ‘zichtbaar’ in het geluidsbeeld. De Evo2 voetjes onder de (voor of eind)versterker in combi met de Arcam CD speler is nu ook geen succes. De reden is weer hetzelfde. Ondanks de tegenvallende (luister)resultaten van de ARIS Evo2 voetjes onder de Arcam CD speler zijn we wel heel enthousiast en overtuigd geraakt van deze voetjes. In onze luisterbevinding en beleving doen deze voetjes veel goeds onder apparatuur.

De Basis met DynARIS voetjes: In het eerste deel van de test met de DynARIS voetjes onder de apparatuur is snel duidelijk dat deze voetjes niet onder apparatuur horen. In het tweede deel van de test met de DynARIS voetjes onder de stands van de Master Three luidsprekers geeft het een warme en gepolijst geluid. Het geheel klinkt niet onprettig. De soundstage heeft meer diepte en breedte en verdwijnt meer naar achteren.

De Basis met ARIS Evo2 en DynARIS voetjes: De Aris Evo2 voetjes onder de apparatuur en de DynARIS voetjes onder de luidsprekers vinden wij  unaniem de allerbeste combinatie. De verschillende voetjes vullen elkaar aan met hun individuele eigenschappen. Er is een positieve, duidelijke verschuiving in de algehele tonale balans en timbre waar te nemen. Houten instrumenten klinken meer als hout. Stemmen hebben meer body en klinken nog levensechter. Er is meer verfijning en definitie in de hoogste en lage tonen.  De macro en micro dynamiek in de gehele audio bandbreedte nemen toe. De soundstage is gegroeid in hoogte, breedte en diepte. 

Conclusie 

Er is een periode van enkele maanden uitgetrokken voor deze test. Als je set wel klaar is wat betreft apparatuur, luidsprekers en bekabeling, dan kan het een logische stap zijn om je set wat verder te fine-tunen met after-sales accessoires. Aktyna ARIS Evo2 voetjes en Aktyna DynARIS voetjes zijn zulke accessoires. En we mogen wel gelijk concluderen dat dit hele fijne accessoires zijn.  

De Aris Evo2 voetjes onder de apparatuur en de DynARIS voetjes onder de luidsprekers doen veel goeds. De combinatie van deze twee verschillende voetjes tillen de set naar een hogere muziekkale weergave. Dit is goed terug te horen in de weergave van microdetail, macro en microdynamiek, tonale balans en timbre, soundstage toename, betere onderscheiding van artiesten en instrumenten, en een doortekender laag en hoogweergave.  

De Aktyna voetjes zijn prijzig, maar ze bieden waar voor hun geld. De geluidswinst die wij ermee behaalde in de Puresound set was zo groot dat we ze aangeschaft hebben. Het tilde de Puresound- set naar een hoger niveau wat betreft dynamiek, tonaal, timbre en soundstage.
Van harte aanbevolen!

Prijs

Aktyna ARIS Evo2   €  240,00 per set van 3

Aktyna DynARIS      €  299,00 per set van 3

Beiden voetjes zijn ook verkrijgbaar in een set van 4 stuks.
Voor B&W luidsprekers type 801, 802 en 803 is er een speciaal setje (Nautil´Up) te verkrijgen.  

Importeur Nederland/Vlaanderen

Akiko Audio

W: http://www.akikoaudio.com/andere-merken/aktyna

 

 

 

Aktyna ARIS Evo2 en DynARIS

Toepassing (Bron foto-Aktyna Audio)